Montaż i uruchomienie

Po zamówieniu napędu otrzymasz instrukcję montażu opisującą prawidłowy montaż i uruchomienie.

W tym miejscu chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że napęd należy zamontować i obsługiwać zgodnie z instrukcją!

W razie pytań lub niejasności nie wahaj się z nami skontaktować!

Przed przystąpieniem do montażu napędu należy upewnić się, że jego bezpośrednie otoczenie jest możliwie czyste. Chodzi o to, aby podczas montażu do obwodu hydraulicznego nie dostały się zanieczyszczenia.

Ponadto w obwodzie hydraulicznym nie mogą znajdować się żadne zanieczyszczenia (np. cząsteczki metalu ). Z tego względu zalecamy wymianę oleju hydraulicznego i wszystkich filtrów w obwodzie hydraulicznym przed zainstalowaniem nowego napędu mechanicznego.

Przy dostawie napędu mechanicznego przekładnia planetarna jest już napełniona określoną ilością przewidzianego oleju przekładniowego. Ogólne informacje na temat spuszczania oleju przekładniowego, sprawdzania poziomu i napełniania napędu mechanicznego można znaleźć na stronie Serwis i konserwacja. Szczegółowy opis tych procesów znajdziesz w instrukcji montażu.

Podczas montażu napędu należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów hydraulicznych! W porównaniu ze starym napędem jezdnym mogą wystąpić pewne odchylenia położenia i gwintu przyłączy, do których mają być zamontowane przewody hydrauliczne.

Zasadniczo można przyjąć, że ciśnienie w układzie hydraulicznym w zależności od maszyny budowlanej mieści się w zakresie ok. 180 – 350 bar.

W przypadku wielu oferowanych przez nas napędów jezdnych konieczne jest podłączenie przewodu przeciekowego.

Przewód przeciekowy (bezciśnieniowy) umożliwia usunięcie pęcherzyków powietrza, które m.in. mogą dostać się do obwodu hydraulicznego (np. przez całkowite poluzowanie, a następnie podłączenie przewodu hydraulicznego do napędu).

Uwaga!: Podczas pracy maszyny budowlanej olej transportowany jest w układzie hydraulicznym. W przypadku pojawienia się pęcherzyków powietrza w obwodzie może dojść do zniszczenia komponentów mechanicznych na skutek tzw. efektu kawitacji – chodzi o komponenty, które mają bezpośredni kontakt z olejem hydraulicznym.

Powietrze unosi się do góry, połączenie przewodu przeciekowego znajduje się w związku z tym zazwyczaj w najwyższej pozycji, w zależności od miejsca wbudowania napędu.

W maszynach budowlanych 1-biegowych przy napędzie mechanicznym montowane są zwykle 3 przewody hydrauliczne. Istnieją jednak również maszyny budowlane, w których do silnika napędowego podłączone są tylko 2 przewody hydrauliczne.

Kierunek ruchu maszyny budowlanej zależy od kierunku przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie. Sterowanie odbywa się za pomocą jednej lub kilku pomp hydraulicznych.

Jak już wspomnieliśmy, przewód przeciekowy przejmuje zadanie odpowietrzania i jest zwykle podłączony bezciśnieniowo do zbiornika.

W przypadku maszyn budowlanych 2-biegowych zwykle niezbędny jest dodatkowy przewód hydrauliczny, który należy podłączyć do odpowiedniego przyłącza w napędzie mechanicznym. Maszyny budowlane z 2 poziomami zmiany biegów (biegami) poruszają się szybciej.

Istnieją również 2-biegowe maszyny budowlane, w których do silnika napędowego podłączonych jest 5 przewodów hydraulicznych. Przyłącze do piątego przewodu hydraulicznego odpowietrza cylinder zaciskowy.

Po prawidłowym zamontowaniu napędu następuje jego uruchomienie.

Ten krok jest niezbędny, aby olej hydrauliczny został całkowicie rozprowadzony w obwodzie hydraulicznym, wszystkie pęcherzyki powietrza ulotniły się. W efekcie w układzie panuje stałe ciśnienie.

Uruchomienie ma ogromne znaczenie i jednocześnie stanowi podstawowy warunek pełnej funkcjonalności napędu jezdnego.

Szczegółowe informacje na temat montażu i uruchomienia napędu mechanicznego znajdziecie w dostarczonej przez nas instrukcji montażu.

 

This post is also available in: angielski