Podstawowe informacje na temat napędów mechanicznych

Ze względu na różne typy i konstrukcje poniższa treść odnosi się do typowych napędów jezdnych stosowanych w maszynach budowlanych z napędem gąsienicowym.

Zwykle składają się one z silnika hydraulicznego i przekładni planetarnej z kołnierzem.

 

Podstawową zasadę można opisać następująco:

Napęd jezdny jest zintegrowany z istniejącym obwodem hydraulicznym i zasilany olejem hydraulicznym. Ciśnienie systemowe w obwodzie, które zmienia się w zależności od maszyny, wynosi od ok. 180 do ok. 350 bar.

Olej hydrauliczny transportowany jest przeważnie za pomocą pompy hydraulicznej (często stosowana: pompa zębata), przy czym kierunek przepływu określa się poprzez przełączanie. Kierunek przepływu oleju hydraulicznego określa kierunek, w którym porusza się strona wyjściowa napędu jezdnego. (Uwaga: strona wyjściowa to strona, po której znajduje się jednocześnie przekładnia planetarna i koło napędowe)

Koło napędowe wprawia łańcuchy maszyny w ruch – w zależności od kierunku przepływu oleju hydraulicznego – do przodu lub do tyłu.

Jeśli spojrzymy na napęd jezdny – odrębnie od silnika hydraulicznego – jego zadaniem jest głównie zamiana energii hydraulicznej na pracę mechaniczną, a ostatecznie na ruch obrotowy.

Przekładnia planetarna przejmuje zadanie przekształcania momentów i prędkości obrotowej oraz dostosowywania bezwładności masy. Bardzo istotne jest uzębienie. Tak zwane przekładnie planetarne poruszają się wokół napędzanego koła słonecznego. Przekładnie planetarne służą do przenoszenia mocy. Koło koronowe (obudowa), na którym osadzone jest koło napędowe (turas), ma najczęściej zęby wewnętrzne, w których zazębiają się koła planetarne.

Przesunięcie to stosunek prędkości na napędzie do prędkości na wyjściu i jest określany przez stosunek rozmiaru koła słonecznego do rozmiaru koła koronowego (obudowy).

Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie przekładnię planetarną, możemy przyjąć, że im wyższy moment obrotowy na kole koronowym (obudowie), tym niższa jest liczna obrotów. W tym kontekście należy wspomnieć o sprawności przekładni planetarnej.

Standardowa budowa przekładni planetarnej

Istnieją również wielostopniowe przekładnie planetarne. Przekładnie tego typu są często projektowane w taki sposób, że przy niezmienionym wewnętrznym uzębieniu koła koronowego istnieje kilka kół słonecznych o różnych średnicach koła podziałowego (liczba zębów). W zależności od pożądanej prędkości lub momentu obrotowego na kole koronowym (obudowie) włączane jest odpowiednie koło słoneczne.

W tym kontekście, przy założeniu, że uzębienie wewnętrzne i wielkość koła koronowego nie uległy zmianie – im większe koło słoneczne, tym mniejsze są otaczające je koła planetarne i mniejszy czynnik przełożenia.

This post is also available in: angielski