Zaloguj się

Zarejestruj się

Jeśli nie wyrazisz sprzeciwu, wykorzystamy Twój adres e-mail, który otrzymaliśmy podczas sprzedaży produktu lub usługi, do elektronicznego wysyłania reklam naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które już u nas nabyłeś. W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw odnośnie Takiego wykorzystania Twojego adresu e-mail. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu znajdują się w stopce. Możesz również skorzystać z linku podanego w wiadomości e-mail wysłanej w celach marketingowych. Poza kosztami przesyłu według taryf podstawowych nie ponosisz żadnych innych kosztów.

This post is also available in: angielski